Φαρμακείο Αμαριωτάκη
H&S Technology Solutions S.A.
1.0 6.6mb

Με την εφαρμογή του φαρμακείου Ιάκωβος Αμαριωτάκης μπορείτε να δείτε προϊόντα και προσφορές του φαρμακείου, να διαβάσετε χρήσιμα άρθρα καθώς και να δείτε τις εφημερίες των φαρμακείων για την περιοχή που σας ενδιαφέρει.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less