ZlatéStránky.sk
Mediatel spol. s r.o., SK
1.2 10.5mb

Spoločnosť Mediatel pre vás pripravuje už viac ako 20 rokov jednu z najväčších on-line databáz firiem v SR - ZlatéStránky.sk

Zlaté stránky poskytujú tie najaktuálnejšie dáta o ekonomických subjektoch - unikátnych firemných záznamoch. Sú dostupné na internete, v mobilných telefónoch, mobilných aplikáciách, tlačenej forme. Vďaka aplikácii ZlatéStránky.sk získate ľahký a rýchly prístup k vyhľadaniu rôznych kontaktov v rámci regiónov, ale i celej SR, s množstvom jedinečných funkcií – vyhľadávanie v okruhu, porovnávanie záznamov, 3D návštevy a video prezentácie.

Mediatel spol. s r.o. ponúka komplexné multimediálne a on-line služby vhodné pre malé, stredné a veľké podniky. Firmám ZlatéStránky.sk ponúkajú efektívny spôsob prezentácie a získavanie zákazníkov vrátane merateľných výsledkov.

PO SPUSTENÍ APLIKÁCIE:
* Môžete hľadať najbližší reštaurácie, hotely, taxi, lekárne, kvetinárstvo, a ďalšie
* Zobrazené výsledky hľadania sa dajú prehliadať v zozname aj na mape
* Vybrané výsledky sa ukladajú do histórie a sú tak dostupné aj offline
* Kontakty sa dajú prezerať, ukladať do telefónu aj zdieľať s ostatnými

APLIKÁCIA UMOŽŇUJE:
* Vytvoriť si vlastný zoznam obľúbeného hľadanie
* Volať na jedno kliknutie – click to call
* Stlačením na mape hľadať vo zvolenom okolí
* Zistíte si informácie o činnosti a službách daného zariadenia
* K dispozícii je odkaz na web/e-mail
* Informácie o platobných metódach

PRIPRAVUJEME:
* Štruktúrované užívateľské hodnotenie a recenzie
* Možnosť pridania nenájdených záznamov, fotiek, a pod.
* Budovať si zoznam obľúbených kontaktov
* A mnoho iného…


***************************

For more than 20 years, Mediatel spol. s.r.o provides one of the largest online database of companies in Slovakia – Zlatestranky.sk (Yellow pages)

Zlatestranky.sk (Yellow pages) provides the latest data about economic entities – unique corporate records, available on the Internet, mobile devices, via mobile applications and in printed form. Zlatestranky.sk application allows you to get a quick and easy access to different contacts in a region or your interest or in whole Slovakia having a wide range of unique features - searching according to your position, comparing your results, 3D visits or video presentations.

Mediatel spol. s.r.o offers a comprehensive multimedia and online services suitable for small, medium sized and large businesses. Application Zlatestranky.sk offers companies an effective way of presenting, helping them to get more customers and providing a measurable results.

LAUNCHING THE APPLICATION:
* You can search for the closest restaurants, hotels, taxi, pharmacies, florists, etc.
* The search results can be viewed in a form of list or in a form of map
* Your selected results are stored in history for future use and are available also offline
* You are able to browse throught contacts, save them in phone or share them with other users

APPLICATION FEATURES:
* Create your own favorite search menu
* Calling with a single click – click to call
* Search and browse in selected area by pressing the map
* Finding information about the activities and services of chosen facility
* Embedded link of facility´s website/e-mail
* Information about the payment methods

COMING SOON:
* To develop structured user ratings and reviews
* Possibility to add unfound records, photos etc.
* To develop a list of favourite contacts
* And much more…

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less