เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับลูกค้าหัวม้าลาย เพื่อจัดของสมนาคุณให้กับลูกค้า ส่วนลด จัดโปรโมชั่นต่างๆ ให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกกันทางโซเชียวมีเดีย

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.1

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less