parking4disabled
go-ok, o.z.
1.1 10.5mb

Worldwide monitoring that aims to navigate you to accesible parking. Please, help us to maintain and develop our database of accesible parking places "Parking4Disabled" by simple photographing the accesible parking place. By doing this, you will help those who needs accesible parking.

Celosvetový monitoring a navigátor verejných vyhradených parkovacích miest pre zdravotne znevýhodnených vám umožní navigáciu k najbližšiemu (alebo ku konkrétnemu) parkovaciemu miestu. Jednoduchým odfotografovaním vyhradeného parkovacieho miesta môžete prispieť do verejnej databázy parking4disabled, ktorá bude slúžiť všetkým, ktorí tieto miesta potrebujú.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 7.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less