קטלוג הטפסים
GOV.IL ISRAEL GOVERNMENT
1.1 4.1mb

קטלוג הטפסים מאפשר למצוא, למלא ולשלוח את כל הטפסים המקוונים של ממשלת ישראל שהותאמו לטאבלט.

בעתיד יתווספו עוד ועוד טפסים שיותאמו לטאבלט

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad

...more ...less