VadelAyman
ali fatoorechi
1.0 6.3mb

1 - انستیتوی بالانس سلولی وادی الایمن علی فن آوریهای منحصر بفرد نوینی را در تشخیص و درمان سلولهای زنده و اصلاح ساختار سلولی در اتریش بنیانگذاری کرده است و پس از طی مراحل تحقیقات سلولی و حیوانی و انسانی و اخذ مجوزهای لازم از مراکز رسمی ذیربط در اتریش بیماران را پذیرش میکند.
2 - روش درمانی ما بیوالکترودرمانی سلولی و بر اساس بیو فیزیک سلولی و با استفاده از بیوالکتریسته انسانی و با کمک ژئو مغناطیس طبیعی انجام میشود . بخش درمان سلولی در قسمت انیمیشنها بزبان ساده و روان روش درمان را توضیح میدهد .

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less