Azərbaycanın görkəmli şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığını sizə təqdim edirik. Dahi şairin keçdiyi şərəfli həyat yolu, zəngin söz xəxinəsi, xüsusilə də Şərq İntibahının zirvəsini fəth etdiyi "Xəmsə"si ilə bağlı ən maraqlı məlumatları diqqətinizə çatdırırıq. Əminik ki, şairin burada öz əksini tapmış humanist, ümumbəşəri ictimai-sosial və mənəvi-əxlaqi idealları, ibrətamiz kəlamları övladlarınızı maarifləndirmək və düzgün tərbiyələndirməkdə sizə yardımçı olacaqdır.

Əziz dostlar, həmçinin Sizi YouTube-da "Azərbaycan xalq nağılları" kanalındakı yeni layihəmizi izləməyə dəvət edirik!
https://www.youtube.com/channel/UCkyI4UcXEpaWB1TulwliOlg

Azerbaijani poet and thinker Nizami Ganjavi's life and you're presented with. The glorious life of the great poet, rich vocabulary xəxinəsi, especially in the eastern peak of Renaissance's "Khamsa" to bring to your attention the most interesting information. We are confident that the poet reflected in the humanist, universal social and moral ideals, and properly training their instructive words you will help educate your children.

Dear friends, as well as on YouTube, "the folk tales" project invite you to watch the new channel!
https://www.youtube.com/channel/UCkyI4UcXEpaWB1TulwliOlg

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less