Hacı Zeynalabdin Tağıyev
AzKOMA (Kompyuter Oyunları Milli Assosiasiyası)
1 Varies with device
Hacı Zeynalabdin Tağıyev — azərbaycanlı milyonçu, mesenat, Rusiya İmperiyasının Həqiqi Dövlət Müşaviri, müsəlman Şərqində ilk qızlar məktəbinin yaradıcısı. Azərbaycanın görkəmli xadimi olmaqla yanaşı, o, həm də ölkənin neft sənayesinin banilərindəndir. O, Azərbaycan xalqının tarixinə milli kadrların hazırlanmasına böyük təsiri olan bir xeyriyyəçi mesenat və milyonçu kimi daxil olmuşdur. Tağıyev ölkədə incəsənət, mədəniyyət və təhsilin qurulmasına və inkişaf etdirilməsinə böyük yardım göstərilib.

Tagiyev - millionaire philanthropist, full state counselor of the Russian Empire, the Muslim founder of the first girls school. In addition to being a prominent figure in Azerbaijan, but also one of the founders of the country's oil industry. He was a great influence on the development of national cadres in the history of the Azerbaijani people, which has been included as a philanthropist and millionaire philanthropist. Tagiyev, the arts, culture and education in the establishment and development aid.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less