ایرج میرزا
ARS NETWORK (M) SDN. BHD.
3.1 Varies with device
ایرج میرزا (۱۳۰۴-۱۲۵۱) از برجسته ترین شعرای ایرانی در عصر مشروطیت و از پیشگامان تجدد در ادبیات فارسی بود. ایرج میرزا در قالبهای گوناگون شعر سروده و ارزشمندترین اشعارش مضامین انتقادی، اجتماعی، احساسی و تربیتی دارند. شعر ایرج ساده و روان و گاهی دربرگیرنده واژگان و گفتارهای عامیانه است و اشعار او تأثیر عمیقی بر شعر دوره مشروطیت گذاشت.

آثار ایرج را میتوان به دو بخش پیش و پس از مشروطه تقسیم کرد.

اشعار دوره پیش از مشروطه او که محصول دوران جوانی اوست، بیشتر قصایدی در ستایش رجال زمان و بزرگان قاجار است. بخش بزرگی از این دسته اشعار ایرج امروزه در دست نیست. اشعار دوره پس از مشروطه ایرج که بیشتر به انتقادهای اجتماعی در قالب مضامین بکر اختصاص دارد، دارای اعتبار ادبی بیشتری هستند.

- این مجموعه بی نظیر و کاملی از اشعار ایرج میرزا میباشد.
- امکان جستجو در کل اشعار
- شعرهای مورد علاقه ی خود را میتوانید درقسمت «اشعار دلخواه» ثبت کنید
- قابلیت کپی اشعار جهت استفاده در نرم افزارهای مختلف

Iraj Mirza (1304-1251) of the most prominent Iranian poets in the era of constitutionalism and a pioneer of modernism in Persian literature. Iraj Mirza in various forms and the most valuable poem written poems critical themes, social, emotional and educational are. Poem I. plain and sometimes include words and folk sayings and poems he had a profound influence on the poetry of the Constitution.

Iraj works can be divided into two parts: before and after the constitution.

Lyrics pre-constitutional era, he produced his youth, odes in praise of men more time and Qajar princes. Lyrics Iraj today is a big part of this category. Lyrics period after the Constitutional Iraj the original content in the form devoted to social criticism, with more literary reputation.

- This collection is unique and full of lyrics Iraj Mirza.
- Ability to search the entire lyrics
- His favorite poems can be found in Section "Lyrics like" register
- Ability to copy poetry for use in various applications

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less