امیر عشق
Amir Sarkandi
1.0 Varies with device
Mteam-شرکت ام تیم تولید کننده نرم افزار موبایل در حوزه اندروید و ای او اس اقدام به تولید نرم افزار موبایل امیر عشق نموده است.
امیرعشق:
نرم افزاری جهت شناخت بیشتر مولای متقیان امام علی(ع) شامل:
1- مجموعه اشعار در مدح حضرت علی(ع)
2- علی(ع) در ضرب المثل
3- علی(ع) در نغمه های عامیانه
4- علی(ع) از منظر شخصیت های مختلف
5- خطبه های بدون الف حضرت علی(ع)
6- خطبه های بدون نقطه حضرت علی(ع)

My company's Mteam- manufacturer of Android mobile software and mobile software to produce the tapes he has Amir love.
Amyrshq:
Applications to know more virtuous Lord of Imam Ali (AS) includes:
1. The collection of poems in praise of Imam Ali (AS)
2. Ali (AS) saying
3. Ali (AS), folk song
4. Ali (AS) from the perspective of different characters
5. Without a sermon of Imam Ali (AS)
6. No point sermon of Imam Ali (AS)

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less