کدو قلقله زن
Amir Sarkandi
1.2.1 Varies with device
Mteam-شرکت ام تیم تولید کننده نرم افزار موبایل در حوزه اندروید و ای او اس اقدام به تولید نرم افزار موبایل کدو قلقله زن نموده است.
کتاب- انیمیشن کدو قلقله زن برگرفته از داستان معروف کدو قلقله زن
بدون شک، شما هم داستان این پیرزن دوست داشتنی را به خوبی در ذهن دارید. آرزوی او برای دیدن فرزندش و ماجراهایی که او برای رهایی از دست خطرات طی می کند. داستانی که برای ما بهانۀ شب های زیادی بود تا بخوابیم و رؤیاهای خود را مرور کنیم.
کدو قلقله زن، از دسته داستان های موزون ایرانی است. در واقع به این گونۀ روایت، متل می گویند.
ما نیز سعی کرده ایم تا با تصاویری جذاب و صدایی دلنشین، شیرینی این داستان را منتقل کنیم. بدون شک این داستان برای کودکانمان می تواند مفید باشد.
Book - Animation from the famous story of Kadoo Ghel Ghele Zan

My company's Mteam- manufacturer of Android mobile software and mobile software to produce tapes of her women's squash Qolqoleh, Saqqez.
Ktab- animation adapted from the famous tale pumpkin pumpkin Qolqoleh, Saqqez woman Qolqoleh, Saqqez Women
No doubt, you are well-loved story of the woman in mind. He wished to see his son and the adventures he has to get rid of the risks. The story that we excuse for many nights to sleep and dream of your review.
Pumpkin Qolqoleh, Saqqez woman, the story of weighted handle Iran. In fact, this type of narrative, motels say.
We've tried to picture an attractive and pleasant voice, a sweet move the story. No doubt this story can be helpful for children.
Book - Animation from the famous story of Kadoo Ghel Ghele Zan

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less