Hotel, Restaurant/Cafe ve Catering (HORECA) işletmeleri ile tedarikçilerini tanımlayan Ev Dışı Tüketim Kanalı'nın popüler dergisi HORECA, işletmeler ile tedarikçiler arasındaki iletişimi güçlendirmek, sektördeki bilgi birikimini artırmak amacıyla 3 yıldır yayınlanıyor. Dergi, üst düzey yöneticilerin yanı sıra Türkiye'nin önde gelen şeflerine, satın alma, yiyecek-içecek müdürleri, otel, restoran ve kafe işletmecilerini kapsayan geniş bir kitleye ulaşıyor.

Hotel, Restaurant / Cafe and Catering (HORECA) businesses by defining the suppliers of Home Consumption Channel's popular magazine HORECA, to strengthen the communication between suppliers and businesses in order to increase the knowledge in the sector are running for 3 years. Journal of senior executives, as well as Turkey's leading chefs, purchasing, catering managers, hotel, restaurant and cafe operators to reach a wide audience covering.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less