English Icelandic Dictionary
Frīg`Apps
5.2 6.0mb

Extensive English Icelandic dictionary translator
- Display synonyms helping to define the word and improve the translation
- Fully OFFLINE, Simple and quick
Thesaurus game
- Type the translation of the word and view the meaning of the answers
- View synonyms and translate the synonyms to view alternative words
Word games
- High school or difficult words
- Choose the card that matches the meaning from four options
- Or spell the word from the displayed characters
- Review a list of words used in the games.
Countdown game
- Find the translation within the countdown period
- Spell the word and lose a point for each character not in the translation.
- Practice and develop your vocabulary

Víðtækar Enska íslensk orðabók þýðandi
- Birta samheiti hjálpa til að skilgreina orðið og bæta við þýðingar
- Alveg ÓTENGDUR, einfalt og fljótlegt
samheitaorðabók leikur
- Sláðu þýðingu orðsins og skoða merkingu svör
- Skoða samheiti og þýða samheiti til að skoða önnur orð sem
orðaleiki
- Menntaskóla eða erfið orð
- Veldu kortið sem passar merkingu úr fjórum valkostum
- Eða stafa orðið úr birtum stafi
- Farðu til lista af orðum sem notuð eru í leiki.
niðurtalning leikur
- Finna þýðingu innan niðurtalning tímabili
- Stafa orð og missa stig fyrir hvern staf ekki í þýðingunni.
- Æfing og þróa orðaforða þinn

Content rating: Everyone 10+

Requires OS: 3.2 and up

...more ...less