หนังสือสวดมนต์ ฟรี
stackfifo.com
1.0 Varies with device
PrayBook หนังสือสวดมนต์ ฟรีเป็นการรวบรวมบทสวดและ คาถาต่างๆ มาไว้มากมายอีกทั้งยังมีฟังก์ชันพิเศษต่างๆที่ช่วยเสริมสร้างความสะดวกสบายในการสวดมนต์
- การเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติ
- ปรับความเร็วการเคลื่อนที่

PrayBook Missal Free is a collection of hymns, spells and use it a lot and also have extra functionality that will enhance comfort in prayer.
- Automatically motion
- Adjust the speed of movement

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less