KUR’ÂN-I KERÎM KÂNİ KARACA
halit oktay erat
2.0 Varies with device
Kâni Karaca'nın sesinden Kur’ân-ı Kerîm dinleyin. ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR tercümesi ile Kur’ân-ı Kerîm okuyun.

Her bir sureyi sağ tarafında yer alan "karşıdan yükle" butonuna basarak yükleyebilirsiniz.

"karşıdan yükle" butonu kırmızı olduğunda dosya yüklenmiştir.

Yüklenmeye başlanan surenin butonu aktif olacaktır.

İnternet'te veya sistemimizde zaman zaman kesilmeler meydana gelebilir. "karşıdan yükle" butonuna tekrar basınız ve kırmızı olana kadar deneyiniz.

Önemli uyarı: tabletlerde herhangi bir sorun yoktur. Ancak telefondan dinlerken aynı anda bir telefon araması geldiğinde ses kesilmemektedir. Bu hatayı gidermeye çalışıyoruz ancak uygulama esnasında dikkat etmenizi tavsiye ederim. örneğin uçak modunda dinleyebilirsiniz.

ücretsiz olarak sunduğumuz bu uygulama hakkında yapıcı eleştirilerinize her zaman açık olduğumuzu bildiririz...


Kâni Karaca 1930’da Adana-Adalı Köyün'nde doğdu. İlkokulda okurken, aynı zamanda köyün imamı olan öğretmeninden ders alarak Kur’an’ı hıfz etti. 1950’de İstanbul’a geldi. Bir süre Sadettin Kaynak’la çalışarak üslûp ve tavır bilgileri öğrendi. Dinî mûsikî çalışmalarını daha sonra, üslûp ve tavır yönünden çok etkilendiği Yeraltı Camii imamı ve hatibi ünlü hafız Ali Üsküdarlı’nın öğrencisi olarak sürdürdü.
Hocaları hafız Ali Üsküdarlı, hafız Sadettin Kaynak, Halil Nuri Poyraz, Sadettin Heper idi. Radyo programları, konserler, kudüm öğretmenliği, mevlidhanlık ile 50'lerin sonundan vefatına kadar Türk musikisinin çok çeşitli türlerinde eserler verdi. Mevlana anma törenlerinde vazgeçilmez bir yeri vardı.
Gördüğünü hiç hatırlayamayacak kadar küçük bir yaşta (3-4 aylık) iken üvey annesi tarafından, bir kıskançlık sebebiyle yüzüne kimyasal bir madde atılarak kör edilmiştir. Kendisi bu konunun bahsi geçtiğinde hiç konuşmak istemediği ve çoğunlukla bahsi kapattığı için durumun ayrıntıları tam olarak bilinememektedir.
İstanbul tilavet geleneğinin son temsilcisi idi. Doğaçlama üstadı Kani Karaca şarkı formu dışında Kur'an, mevlid, kaside, gazel, ezan, semai okudu.

Kani Karaca listen to the sound of the Qur'an. Yusuf Muhammed Hamdi Qur'an translation is YAZIR read.

On the right side every once in awhile the "Download" button to download.

"Download" button turns red, the file is installed.

Sura began to Install button will become active.

Internet or system interruptions may occur from time to time. "Download" button until the red button and try again.

Important Notice: The tablets do not have any problems. However, when it comes to a phone call from the phone while listening to the sound kesilmemektedir at the same time. Working to resolve this error, but I would recommend you to pay attention during installation. for example, you can listen to airplane mode.

we offer free of charge constructive criticism about this application are always open to let you know ...


Kani Karaca was born in 1930 in Adana-Islander Köyün'nde. Elementary school reading teacher at the same time taking lessons from the Qur'an, the imam of the village was Hifzi. In 1950, he came to Istanbul. Of style and attitude information for a while, trying to Kaynak'la Sadettin learned. Religious musical work, then in terms of style and attitude influences Underground Mosque imam and preacher continued as a student of the famous Hafiz Ali Üsküdarlı'nın.
Hafiz Ali Uskudarli teachers, mem Sadettin Source, Khalil Nouri Poyraz was Heper Sadettin. Radio programs, concerts, kudum teacher, the late '50s until his death in mevlidhanlık works of Turkish music has a wide variety of species. There were a lot of commemoration of Mevlana indispensable.
Never too young to remember seeing an early age (3-4 months), while the step-by his mother, a chemical substance by removing the face of jealousy is blind. He never wants to talk about this topic, and often mentioned in the bet for closing when the full details of the situation are unknown.
Istanbul was the last representative of the tradition of chants. Kani Karaca singing master of improvisation outside form the Koran, mawlid, ode, ode, prayer, semai read.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.5 and up

...more ...less