Mesnevi Dinle
halit oktay erat
3.0 Varies with device
Sayın Metin Köse'nin eşsiz sesinden mesnevi-i şerifi dinleyebilirsiniz.

Uygulama, kitaplar ve kısımlara bölünmüştür. Böylece sıra ile ses dosyalarını indirebilirsiniz. Daha sonra internet olmadan da dinleyebilirsiniz.

Tüm ses dosyaları toplam 1,4gb. dır ve ortalama 100mb. lık kısımlara bölünmüştür.

İnternet'te veya sistemimizde zaman zaman kesilmeler meydana gelebilir. yüklemek istediğiniz kısımda hata olursa "yükleme geçmişini sil" i tıklayıp yeniden indirmeyi deneyebilirsiniz.

Önemli uyarı: tabletlerde herhangi bir sorun yoktur. Ancak telefondan dinlerken aynı anda bir telefon araması geldiğinde ses kesilmemektedir. Bu hatayı gidermeye çalışıyoruz ancak uygulama esnasında dikkat etmenizi tavsiye ederim. örneğin uçak modunda dinleyebilirsiniz.

ücretsiz olarak sunduğumuz bu uygulama hakkında yapıcı eleştirilerinize her zaman açık olduğumuzu bildirirken sayın Metin Köse Beyefendiye teşekkürü borç biliriz...

Mesnevi klasik doğu edebiyatında, bir şiir tarzının adıdır. Edebiyatta aynı vezinde ve her beyti kendi arasında ayrı ayrı kafiyeli nazım türüne Mesnevi adı verilmiştir. Uzun sürecek konular veya hikayeler şiir yoluyla anlatılmak istendiğinde, kafiye kolaylığı nedeniyle mesnevi türü tercih edilirdi.
Mesnevi her ne kadar klasik doğu şiirinin bir türü ise de, "Mesnevi" denildiği zaman akla "Mevlâna'nın Mesnevi'si" gelmektedir.
Mevlâna Mesnevi'yi Hüsameddin Çelebi'nin isteği üzerine yazmıştır. Kâtibi Hüsameddin Çelebi'nin söylediğine göre, Mevlâna, Mesnevi beyitlerini Meram'da gezerken, oturuken, yürürken, hatta semâ ederken söylermiş. Çelebi Hüsameddin de yazarmış.
Mesnevi'nin dili Farsça'dır. Halen Mevlâna Müzesi'nde teşhirde bulunan 1278 tarihli, elde bulunulan en eski Mesnevi nüshasına göre beyit sayısı 25618 dir.
Mesnevi'nin Vezni: Fâ i lâ tün - fâ i lâ tün - fâ i lün 'dür.
Mevlâna 6 ciltlik Mesnevi'sinde tasavvufi fikir ve düşüncelerini, birbirine ulanmış hikayeler halinde anlatmaktadır

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.5 and up

...more ...less