MEVZUAT - Kanun,Yönetmelik,KHK
Onur Sağaltıcı
1.1.51 Varies with device
Kanun | KHK | Yönetmelik | Tüzük

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ
✿ Hızlı arama yapılabilen arayüz
✿ Ekran yakınlaştır/uzaklaştır
✿ Telefona kaydetme
✿ Metin kopyalama
✿ Metin paylaşımı
✿ Sürekli güncel
✿ Notlar alın

Uygulamayı kullanabilmek için internet (mobil veri/wifi) bağlantısı gerekmektedir. Bu sayede uygulamanın anlık olarak güncel kalabilmesini sağlıyoruz. Resmi site yönetimi metinleri güncellediği anda uygulama içerisinden mevzuatın en güncel haline ulaşabilirsiniz.Anahtar Kelimeler:
Kamu Personel Mevzuatı:
Askeri Mevzuat - Türk Silahlı Kuvvetleri - TSK - personelinin her zaman ihtiyaç duyacağı askeri yasa, yönetmelikler, tüzük ve kanun hükmünde kararname (KHK)
Polis Mevzuatı: Polis, polis adayı ve her kademede bulunan emniyet mensuplarının ihtiyaç duydukları tüm mevzuat
İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
Yerel Yönetimler Mevzuatı
Vergi Mevzuatı
Yatırım Teşvik Mevzuatı
Milli Eğitim Mevzuatı
Ceza Hukuku Mevzuatı
Fikri Mülkiyet Mevzuatı
Kamu İhale Mevzuatı
İnsan Hakları Mevzuatı
Yurtdışı Vatandaşlar Mevzuatı

Law | KHK | Regulation | Regulation

APPLICATIONS SPECIFICATIONS
✿ Quick search interface that can be made
✿ screen zoom in / out
✿ Saving Phone
Copying text ✿
Text sharing ✿
Continuous current ✿
✿ Take Notes

In order to use Internet applications (mobile data / WiFi) connection is required. In this way, we provide a way to stay up to date as the instant application. Official site of the legislation in practice as soon as you can into the latest management texts update.Keywords:
Public Personnel Law:
Military Legislation - Turkish Armed Forces - Armed Forces - the military will always need laws personnel, regulations, statutes and decrees (DL)
Police regulations: police, police candidates and all members of the police regulations they need in each stage
Labor and Social Security Legislation
Local Government Legislation
Tax Legislation
Investment Incentives Legislation
National Education Legislation
Criminal Law Legislation
Intellectual Property Legislation
Public Procurement Legislation
Human Rights Legislation
Overseas Citizens Legislation

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less