Dac Nhan Tam
Sach Hay
1.4 Varies with device
"Đắc nhân tâm" của Dale Carnegie là quyển sách nổi tiếng nhất, bán chạy nhất và có tầm ảnh hưởng nhất của mọi thời đại...

Sách đã được chuyển ngữ sang hầu hết các thứ tiếng trên thế giới và có mặt ở hàng trăm quốc gia. Đây là cuốn sách liên tục đứng đầu danh mục sách bán chạy nhất do thời báo NewYork Times bình chọn suốt 10 năm liền.

Đắc Nhân Tâm là nghệ thuật thu phục lòng người, là làm cho tất cả mọi người yêu mến mình. "Đắc nhân tâm" và cái Tài trong mỗi người chúng ta. "Đắc Nhân Tâm" trong ý nghĩa đó cần được thụ đắc bằng sự hiểu rõ bản thân, thành thật với chính mình, hiểu biết và quan tâm đến những người xung quanh để nhìn ra và khơi gợi những tiềm năng ẩn khuất nơi họ, giúp họ phát triển lên một tầm cao mới. Đây chính là nghệ thuật cao nhất về con người và chính là ý nghĩa sâu sắc nhất đúc kết từ những nguyên tắc vàng của Dale Carnegie.

Tác phẩm có sức lan toả vô cùng rộng lớn – dù bạn đi đến bất cứ đâu, bất kỳ quốc gia nào cũng đều có thể nhìn thấy. Tác phẩm được đánh giá là cuốn sách đầu tiên và hay nhất trong thể loại này, có ảnh hưởng thay đổi cuộc đời đối với hàng triệu người trên thế giới.

"Dak heartless" by Dale Carnegie's most famous book, best-selling and most influential of all time ...

Books have been translated into almost all languages ​​in the world and is present in hundreds of countries. This book is constantly topped the list of best-selling books by the New York Times newspaper poll time for 10 years.

Dale Carnegie is art to please people, is to make everyone love her. "Dak heartless" and the Resources in each of us. "Dale Carnegie" in that sense should be the acquisition by understanding ourselves, honest with ourselves, understanding and concern for those around him to look out and to evoke the hidden potential in them, help them develop to a new height. This is the highest art of man and the deepest meaning is drawn from the principles of Dale Carnegie gold.

Spillover works very vast - even if you go to any place, any other country are also visible. Work is considered the first book and the best in this category, there is a life-changing impact on millions of people worldwide.

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less