Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Incoqnito
1.0 Varies with device
Ενημερωμένος ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας με τελευταία τροποποίηση 11/04/2013.

Έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιητικές διατάξεις των:
N.1738/1987, Ν.1805/1988, N.1756/1988, N.1897/1990, Ν.1941/1991, Ν. 1968/1991, N.2145/1993,
Ν.2172/1993, Ν.2298/1995, Ν.2408/1996, Ν.2915/2001, Ν. 2928/2001, Ν.3060/2002, Ν.3090/2002,
Ν. 3160/2003, Ν.3189/2003, Ν. 3251/2004, Ν.3346/2005, Ν.3472/2006, N.3325/2007, N.3625/2007,
Ν.3659/2008, N.3674/2008, N.3727/2008, Ν.3772/2009 , Ν.3783/2009 , Ν.3811/2009, N.3849/2010,
Ν.3860/2010, N.3875/2010, Ν.3904/2010, Ν.4055/2012, Ν.4055/2012, Ν.4058/2012, Ν.4139/2013.

Απαραίτητο εργαλείο για δικηγόρους,ανακριτικούς υπαλλήλους..κτλ.

Προειδοποίηση και αποποίηση ευθυνών:
Ο δημιουργός της εφαρμογής δεν αναλαμβάνει σε καμία περίπτωση την ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβεια των άρθρων που αναφέρονται και για την ενσωμάτωση των εκάστοτε αλλαγών της νομοθεσίας.Είναι πιθανόν τα νομικά άρθρα που περιέχονται στη εφαρμογή να μην είναι πλήρη, να περιέχουν ανακρίβειες ή οι περιεχόμενες πληροφορίες να μην ισχύουν πλέον.


Δωρεά μέσω Paypal:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=BLRRS3A3UWMXY&lc=GR&currency_code=EUR&bn=PP%2dDonationsBF%3abtn_donateCC_LG%2egif%3aNonHosted

Updated the Code of Criminal Procedure and last modified 04/11/2013.

Incorporating the amending provisions of:
N.1738/1987, N.1805/1988, N.1756/1988, N.1897/1990, N.1941/1991, Law 1968/1991, N.2145/1993,
N.2172/1993, N.2298/1995, N.2408/1996, N.2915/2001, Law 2928/2001, N.3060/2002, N.3090/2002,
Law 3160/2003, N.3189/2003, Law 3251/2004, N.3346/2005, N.3472/2006, N.3325/2007, N.3625/2007,
N.3659/2008, N.3674/2008, N.3727/2008, N.3772/2009, N.3783/2009, N.3811/2009, N.3849/2010,
N.3860/2010, N.3875/2010, N.3904/2010, N.4055/2012, N.4055/2012, N.4058/2012, N.4139/2013.

Indispensable tool for lawyers, investigators, etc. ..

Warning and disclaimer:
The creator of the application does not assume in any way responsible for the completeness and accuracy of the articles mentioned and the integration of relevant changes nomothesias.Einai likely legal articles contained in the application to be incomplete, may contain inaccuracies or information contained does not apply anymore.


Donate via Paypal:

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.5 and up

...more ...less