สำนักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น
สุชาติ พรมมี
1.1 3.5mb

สำนักการคลังเทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น สำหรับให้คำแนะนำกับประชาชนในการจดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งถือว่าเป็น นวัตกรรมการบริการภาครัฐรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางการให้คำแนะนำ ความรู้ในกระบวนการจดทะเบียนพานิชย์ รูปแบบต่างๆ เอกสารที่นำมาประกอบในการจดยื่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไป สามารถเตรียมความพร้อมก่อนการมาติดต่อขอจดทะเบียนพาณิชย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนพาณิชย์ สำนักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น โทร 043-224030 หรือ 043-270720 ในวันและเวลาราชการ

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.5 and up

...more ...less