KOMENTIM I ËNDRRAVE
Arlind Pajaziti - Shqip - App
0.0.2 Varies with device
Programi KOMENTIM I ËNDRRAVE ju mundeson të gjeni komentimin e ëndrrave sipas komentatoreve Islam.
Programi është i bazuar ne Ajetet e Kuranit dhe Hadithet.
Autor HUSEJN ES-SERRAXH
Përkthyes nga arabishtja:

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less