עשרה פרקים לרמח''ל
Jewish apps
1.0 Varies with device
עשרה פרקים לרמח''ל - רבי משה חיים לוצאטו זצ''ל
תמצית קבלת האר"י בלשון המשנה, ובדיוק רב. על אף קוצר הלשון, ניסוחי הספר מישבים סתירות בתורת האר"י.

Ten chapters Lrmh''l - Rabbi Moshe Chaim Luzzatto Ztz''l
Extract the Kabbalistic Mishnah, and precision. In spite of shortness of language, to put the book dwell Ari theory contradictions.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less