Trắc nghiệm
omachi
1.1 Varies with device
Trắc nghiệm kiến thức bao gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Phần mềm sẽ thống kê số câu hỏi bạn trả lời đúng.
Chúc các bạn thu được nhiều kiến thức. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn..

Knowledge test includes multiple choice questions of many different topics. Statistical software will ask you some questions answered correctly.
Wish you gain more knowledge. We hope to receive feedback from you ..

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less