Nguyễn Bỉnh Khiêm
omachi
1.2 Varies with device
Nguyễn Bỉnh Khiêm là một nhà văn hóa lớn. Ông sinh năm Tân Hợi đời vua Lê Thánh Tông, tức năm Hồng Đức thứ 22(1491) tại thôn Cổ Am, huyện Vĩnh Lại, Hải Dương, nay là huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Sinh trưởng trong một danh gia vọng tộc, thân phụ ông là Thái Bảo Nghiêm quận công Nguyễn Văn Định, thân mẫu là bà Nhữ Thị Thục, con gái quan thượng thư Nhữ Văn Lan, là người giỏi văn thơ và am hiểu lý số, nên Nguyễn Bỉnh Khiêm từ sớm đã hấp thụ truyền thống gia giáo kỉ cương.
Ebook bao gồm 8 phần:
1. Giới thiệu
2. Bạch Vân quốc ngữ thi tập
3. Bạch Vân gia huấn
4. Bạch Vân am thi tập
5. Bạch Vân ca
6. Những tiên đoán
7. Sấm Trạng Trình (*)
8. Nghệ thuật thơ chữ Hán

Nguyen Binh Khiem is a major cultural. He was born in Xinhai reign of Le Thanh Tong, Hong Duc ie 22nd year (1491) Am Stock village, Vinh Lai, Hai Duong, Vinh Bao now, Haiphong. Born into an ethnic identity in outlook, his father was Duke Thai Bao Nghiem Nguyen Van Dinh Nhu's mother Mrs. Thi Thuc, the daughter of the upper receiver as Van Lan, who is good at poetry and understanding of numbers, Nguyen Binh Khiem early so absorbed in religious traditions as centuries.
Ebook includes 8 sections:
1. Introduction
2. White Clouds Poetry Collection in the National Language
3. Training in White Cloud
4. Baiyun am anthologies
5. White Cloud lyrics
6. Predictions
7. Thunder Trang Trinh (*)
8. Chinese Poetry Art

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less