Det Norsk Bibelselskap 1930
Juegos Gratis Flash
Bibelen Varies with device
Bibelen i sin versjon av 1930 i Norsk språk. Hvert kapittel er skrevet i store bokstaver, justert størrelsen på skjermen automatisk for enkel lesing.

Essential veiledningsmateriale og religiøs utdanning, som er gratis tilgjengelig for deg, her i en versjon lesbar, slik at forståelsen av den hellige Guds ord.

Nytt: Du kan legge igjen en kommentar under hvert avsnitt av Bibelen. Din kommentar vil bli publisert og deles med alle lesere. Vi kan alle vokse i troen vår med bidrag fra følelser, kunnskap og erkjennelse av Guds Ord.

ADVARSEL: Innholdet av Bibelen i sin 1930 versjon kommer fra våre nettsider så du må ha en aktiv Internett-tilgang slik at du kan sjekke kapitlene.

Bible in its version of 1930 in Norwegian language. Each chapter is written in big letters, adjusted the size of the screen automatically for easy reading.

Essential guidance material and religious education, which is available free for you, here in a version readable, so that the understanding of the sacred word of God.

New: You can leave a comment under each chapter of the Bible. Your comment will be published and shared with all browsers. We can all grow in our faith with contributions from feelings, knowledge and understanding of God's Word.

WARNING: The contents of the Bible in its 1930 version comes from our website so you must have an active internet access so you can check the chapters.

Content rating: Everyone 10+

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less