Svenska Bibeln 1917
Juegos Gratis Flash
Svenska Varies with device
Bibeln i dess lydelse av 1917. Svenska. Varje kapitel är skrivet i stora bokstäver, justerat storleken på skärmen automatiskt för enkel avläsning.

Essential vägledning material och religiös utbildning, som är gratis för dig, här i en version läsbart, vilket gör att förståelsen i alla åldrar, av den heliga Guds ord.

Nytt: Du kan lämna en kommentar under något kapitel i Bibeln. Din kommentar kommer att publiceras och delas med alla läsare. Vi kan alla växa i vår tro med bidrag från känslor, kunskap och erkännande av Guds Ord.

VARNING: Innehållet i Bibeln 1917 kommer från vår hemsida så du måste ha en aktiv Internet så att du kan kontrollera kapitlen.

The Bible as amended by the 1917 Swedish. Each chapter is written in large letters, adjusted the size of the screen automatically for easy reading.

Essential guidance materials, and religious education, which is free for you, here in a version readable, making the understanding of all ages, of the holy word of God.

New: You can leave a comment under any chapter of the Bible. Your comment will be published and shared with all readers. We can all grow in our faith with the contribution of feelings, knowledge and recognition of God's Word.

WARNING: The contents of the Bible in 1917 comes from our website so you must have an active Internet so you can check the chapters.

Content rating: Everyone 10+

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less