Vahan Teryan
Davit Avetisyan
1.0 Varies with device
Վահան Տերյան (իսկական անունը՝ Վահան Սուքիասի Տեր-Գրիգորյան), (Փետրվար 9, 1885 - Հունվար 7, 1920), նշանավոր հայ բանաստեղծ, քնարերգու և հասարակական-քաղաքական գործիչ։
Այս հավելվածի մեջ կգտնեք Վահան Տերյանի լավագույն բանաստեղծությունների մի փոքր հատվածը, ինչպես նաև նրա կենսագրությունը:

Vahan Terian was an Armenian poet, lyricist and public activist. He is known for his sorrowful, romantic poems, the most famous of which are still read and sung in their musical versions. In this application you can read Vahan Teryan's best poems.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less