Quẳng gánh lo đi & Vui sống
BNF
1.0 Varies with device
Quẳng gánh lo đi và vui sống - How to Stop Worrying and Start Living - tác giả Dale Carnegie

Một cuốn sách tự lực của tác giả người Mỹ Dale Carnegie, được viết vào năm 1948. Bản Việt Ngữ do Nguyễn Hiến Lê dịch và đưa vào tủ sách Học làm người. Quyển sách này là một cẩm nang về cách làm việc và vui sống không bị lo âu.

Nổi bật:
_ Một cách thần hiệu để giải quyết những vấn đề rắc rối.
_ Làm sao trừ được 50% những nỗi lo lắng về công việc của chúng ta.
_ "Stop" sự lo lắng của bạn lại.
_ Bạn có bằng lòng đổi cái bạn có lấy 1 triệu mỹ kim không?
_ Các bà nội trợ hãy tránh mệt mỏi để được trẻ mãi.

***** Ủng hộ chúng tôi bằng cách rate 5* bạn nhé!
Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng và lắng nghe những ý kiến đóng góp của tất cả mọi người!
Bạn cứ thoải mái comment đi ạ.

Stop Worrying go and happy life - How to Stop Worrying and Start Living - Dale Carnegie author

A self-help book by American author Dale Carnegie, was written in 1948 by The Vietnamese language and Nguyen Hien Le translated into human bookcase School. This book is a handbook on how to do and fun to live without anxiety.

Highlights:
_ An effective way to tackle mental problems.
_ How the 50% minus the anxiety about our work.
_ "Stop" your anxiety again.
_ Are you willing to change what you do not get 1 million dollars?
_ Housewives avoid tired to be young forever.

Support our ***** rate by 5 * you okay!
We are always willing to listen to the opinions and contributions of everyone!
Feel free to comment away, sir.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less