Làm thế nào để sống vui Ohsawa
T-ANDROID
1.0 Varies with device
“Làm Thế Nào Đề Sống Vui” dịch từ nguyên tác Pháp ngữ “La Vie Macrobiotique” (có tham khảo bản Anh ngữ “Macrobiotic Guiđebook For Living” và Nhật ngữ “Thực Dưỡng Nhân Sinh Độc Bản”) của Giáo Sư Ohsawa, tôi nghĩ rằng tập sách này sẽ trả lời rốt ráo những thắc mắc của giới trẻ mọi thời.

Chúng tôi ngồi dưới tán cây trong sân vườn Nhà Ohsawa uống trà và nói chuyện đời.

Một chiếc lá vàng rơi, cắm thẳng vào tách nước. Anh bạn lên tiếng: “Mình tiếc những năm tháng học trò và cho đến bây giờ vẫn ân hận. Miệt mài học tập, chúi mũi vào sách vở, để rồi ra trường cũng chẳng thực hiện được những gì đã thu thập bởi sức khỏe suy sụp đột ngột. Thật ra, một phần do mình ham học, nhưng phần lớn do bố mẹ mình kềm cặp. Có thể nói mình không biết ngày nghỉ, không biết mùa hè là gì, chỉ có học và học. Tuổi thơ rồi tuổi trẻ mà như ông cụ, chạy nhảy vui đùa gần như là diều cấm kỵ. Tình trạng thiếu vận động, thiếu giải trí, đầu óc căng thẳng suốt nhiều năm đã đốn gục mình với chứng suy nhược thần kinh trầm trọng, may mà mình gặp được phương pháp Thực Dưỡng.

Lá trên cao lao xao, một bên gương mặt trắng xanh của bạn ngòi lên ánh nắng…

Cầm tách trà lên nhắp một ngụm, vị chát thấm vào lưỡi nghe ngòn ngọt. Bỗng anh bạn lên tiếng: “Quân bình là đúng nhất!”; tôi bật nói như mơ: “Vâng, mọi điều phải quân bình, không nên có gì thái quá!”

NGÔ ÁNH TUYẾTnghệ thuật, nghe thuat, nấu ăn, nau an, đông y, dong y, tây y, tay y, vô sinh, vo sinh , hiếm muộn , hiem muon

"How to Live Entertainment" translated from the original French "La Vie Macrobiotique" (with reference to the English language "Macrobiotic Guidebook For Living" and Japanese "Human Nursing Make Single Version") of Professor Ohsawa, I think this booklet will answer the ultimate questions of young people all the time.

We sat under the trees in the garden house drinking tea and talking Ohsawa life.

A yellow leaves fall, plugged straight into the cup of water. My friend said, "I regret the years of his students, until now still regret. Study hard, his nose buried in books, then the case would not accomplish what was collected by sudden health decline. In fact, partly because of his curiosity, but mostly tutored by his parents. Can not say I know the day off, not knowing what summer is, just learn and learn. Childhood and youth, but as the old man, fun run almost taboo. The shortage of athletes, lack of entertainment, head tension throughout the years has cut down his nerves with depression severity, luckily I met the real positive approach.

Leaves crunch on high, a blue and white side of your face to the sunshine nib ...

Holding up a sip of tea, acrid listen permeates juicy tongue. Suddenly the man said, "Equalization is the best!"; I like dream pop says: "Yes, everything must balance, there should not be anything outrageous!"

Ngo Anh Tuyetart, art, cooking, cooking, medicine, Oriental medicine, western medicine, hand care, infertility, infertility, infertility, infertility

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less