BelQuotes
-KG-
1.0 Varies with device
Лепшыя цытаты вядомых беларусаў.

Тадэўш Касцюшка , Адам Міцкевіч, Кастусь Каліноўскі, Якуб Колас, Леў Сапега, Францішак Скарына, Міндоўг,
Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Еўфрасінія Полацкая, Васіль Быкаў, Янка Купала.
Народныя прымаўкі .
Пасля ўсталявання ўсе цытаты даступныя без сталага падлучэння да сеткі інтернет. Г.зн. Усе цытаты цалкам захоўваюцца на Вашым дэвайсе.
Ёсць магчымасць дасылання спадабаўшыхся цытат сябрам.

The best quotes of famous Belarusians.

 Tadevsh Kosciuszko, Adam Mickiewicz, Kalinouski, Yakub Kolas, Leo Sapieha, Frantisek Skaryna, Mindaugas,
Vincent Dunin-Marcinkiewicz, Euphrosyne of Polotsk, Vasil Bykov, Yanka Kupala.
Proverb.
 After establishing all the quotes available without a permanent connection to the Internet. Ie All quotes fully stored on your devices.
 It is possible to send other favorite quotes.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less