Kinh Thanh
HTTLVN
1.0 Varies with device
KINH THÁNH TÂN ƯỚC VÀ CỰU ƯỚC
Bản dịch 1934

Chịu trách nhiệm xuất bản:
NGUYỄN CÔNG OÁNH

Biên tập:
PHẠM GIA THOAN

Chịu trách nhiệm nội dung:
Mục sư LÊ CAO QUÝ

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

Ứng dụng được phát triển bởi Cdnvn.com
Phiên bản 1.0

NEW TESTAMENT BIBLE AND OLD TESTAMENT
Translation 1934

Responsible publisher:
Oanh Nguyen Company

Edited by:
Pham Gia cantering

Responsible for content:
Rev. LE HIGH YOU

PUBLISHER OF RELIGION
   
Applications developed by Cdnvn.com
Version 1.0

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less