חינוך ילדים בהצלחה
Jewish apps
1.0 Varies with device
אחת מתוך המשאלות החשובות שיש להורים היא שהילדים יצאו מחונכים בעלי דרך ארץ ומידות טובות.
לשם כך צריך להשקיע, לשמוע הרצאות ולקרוא ספרים בנושא חינוך הילדים.

באפליקציה זו ניתן למצוא תובנות, עצות ומאמרים בעניין אשר חשוב לכולנו ההורים והוא חינוך הילדים לתורה ולמידות טובות.
הורידו את האפליקציה ושתפו עוד הורים נוספים.

קטע מתוך הספר:

יש להזהר שההורים לא יריבו ליד ילדיהם, [ואף לא ליד תינוק], שזה גורם הרס בחינוך הילדים, שלא יהיו ממשמעים להורים, וינצלו את זה, שאם האמא לא מרשה ילכו לאבא, ואם האבא אינו מרשה ילכו לאמא. ועוד שוויכוחים בין ההורים יכולים לפגע בבריאות נפשם, שילדים השומעים את הוריהם מתווכחים ולא מותרים, נכנסים ללחץ ופחד וחוסר בטחון. וכן הם מתרגלים לריב ולהתווכח ולא לותר. והרבה פעמים ירדו הילדים בלימודים, משום שראו או שמעו ויכוחים בין ההורים, ומעוות קשה מאד לתקן, ועוד כשמביעים לפני הילדים דעה מנוגדת לשני - זה פגיעה בשני.

Wish one of the parents is important that the children were educated with manners and good morals.
To do this have to spend, lectures and read books on children's education.

This application can be found insights, tips and articles about which is important for all of us parents and children's education Torah and virtue.
Download the app and share even more parents.

Excerpt from the book:

Be careful not rival parents at their children, [and not near the baby], it causes destruction of educating the children, there will be no meanings for parents, and will take advantage of it, if the mother does not let go father, if the father does not let go mom. And more arguments between parents can harm the health of their lives, children who hear their parents arguing and not allowed, panic and fear and insecurity. And they get used to fight and argue and Luther. And often got children in school, because they had seen or heard arguments between parents, and it is very difficult to correct distorted, and even when children express prior two opposing views - that harm both.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less