Kinh Thanh 2005
CDNVN
1.0 Varies with device
KINH THÁNH TÂN ƯỚC
Bản dịch 2005

Chịu trách nhiệm xuất bản:
NGUYỄN CÔNG OÁNH

Biên tập:
PHẠM GIA THOAN

Trình bày & Sửa bản in:
Mục sư NGÔ VĂN BỬU

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

NEW TESTAMENT BIBLE
Translation 2005

Responsible publisher:
Oanh Nguyen Company
     
Edited by:
Pham Gia cantering

Presentation & Edit prints:
Pastor Ngo Van Buu
 
PUBLISHER OF RELIGION

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less