Anahit
AVAZ Inc.
1.0 Varies with device
Ղազարոս Ստեփանի Աղայան (1840 թ․ Ապրիլի 5 - 1911 թ․ Հունիսի 20), հայ գրող, մանկավարժ, հրապարակախոս։ Աղայանը ամենահայտնի հայ հեքիաթագիրներից է։ Նրա հեղինակած հեքիաթներից շատերը հիմնված են ժողովրդական ավանդությունների վրա։

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less