Opolgraf AR+
ARFixer Sp. z o.o.
1.3 Varies with device
Opolgraf AR+, to aplikacja AR stanowiąca rozszerzenie do kalendarza na 2014 rok. Kalendarz przedstawia najbardziej charakterystyczne miejsca w Opolu. Zapraszamy Państwa na wirtualny spacer po opolskim rynku, do odwiedzenia jednego z najnowocześniejszych ogrodów zoologicznych w Europie, do odpoczynku w bajkowej scenerii Zamku w Mosznej. Zapraszamy na przechadzkę wzdłuż Odry aż na Wyspę Bolko – zielonej enklawy w centrum miasta. Opole jest miastem bogatym kulturowo - przedstawiamy filharmonię i teatr, zapraszamy też odwiedzenia jednego z najpiękniejszych miejsc w mieście – Wenecji Opolskiej i pooddychania powietrzem z dawnych lat, czyli wizyty w Muzeum Wsi Opolskiej. Zachęcamy też do wejścia na Wzgórze Uniwersyteckie i refleksje w towarzystwie Niemena czy Osieckiej. W kalendarzu nie może zabraknąć drukarni Opolgraf, od której zaczniemy prezentację.

Jak działa kalendarz?

1. Pobierz darmową aplikację Opolgraf AR+ na smartfon lub tablet, korzystając ze sklepu z aplikacjami w twoim mobilnym urządzeniu.
2. Uruchom aplikację Opolgraf AR+ i skieruj urządzenie na zdjęcie obok.
3. Oglądaj interaktywny materiał wideo.


Dodatkowo, na ekranie urządzenia jest dodatkowy przycisk z galerią zdjęć o danym miejscu i link do strony, która przekieruje Państwa na strony www konkretnych instytucji.

Zapraszamy do odkrywania Opola razem z nami oraz do poznania i oswojenia technologii AR! Życzymy inspirujących wrażeń!

Opolgraf AR + AR app constituting an extension to the calendar for 2014. Calendar shows the most characteristic places in Opole. Enjoy a virtual tour of the Opole Market, to visit one of the most modern zoos in Europe, to rest in the fabulous scenery Castle Mosznej. Enjoy a stroll along the Oder up to the Isle of Bolek - green enclave in the city center. Opole is a city of rich culture - present a concert hall and theater, please also visit one of the most beautiful places in the city - Venice Opole and savor the air of the past, or a visit to the Museum of Rural Architecture. We encourage you to enter the Hill University and reflections in the company or Osiecka Niemen. The calendar can not do without printing Opolgraf from which we start the presentation.

How does the calendar?

1 Download the free app Opolgraf AR + on your smartphone or tablet using the app store on your mobile device.
2 Run the application Opolgraf AR + and point the device in the picture above.
3 Watch an interactive video.


In addition, the screen of the device is an additional button with the photo gallery about the site and a link to a page that will redirect you to the website specific institutions.

We invite you to explore Opole with us and to know and familiarize AR technology! Enjoy awe-inspiring experience!

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less