Pascal AR
Wydawnictwo Pascal
5.3 Varies with device
Rozszerzamy rzeczywistość

Aplikacja pozwoli Ci zobaczyć wszystko to, czego w książce pokazać się nie da. Dzięki niej ożyją informacje z papierowych stron Pascalowych książek!
Zobaczysz oryginalne filmy, nietypowe zdjęcia, przeniesiesz się na strony www, które wniosą nowe informacje i rozszerzą treść książki.

Pobierz aplikację i skieruj swoje urządzenie na strony oznaczone w książce symbolem Pascal AR, a zobaczysz unikalne, nigdzie indziej nieprezentowane lub trudne do znalezienia treści.

Dla Twojej wygody podzieliliśmy nasze książki na trzy kategorie:
1. Przewodniki turystyczne – atrakcyjne miejsca i niezwykłe sytuacje, w jakich znaleźli się nasi autorzy podczas zbierania informacji; najświeższe informacje i trudne do opisania zjawiska możliwe do obejrzenia tylko z przewodnikiem i aplikacją.
2. Książki kulinarne – to wszystko, co łatwo opisać, lecz trudno sobie wyobrazić; podpowiedzi i triki najlepszych kucharzy, którzy za sprawą nowych technologii zaproszą Cię do wspólnego gotowania w ich kuchni.
3. Poradniki survivalowe – czyli sztuczki i sposoby na wyczarowanie „czegoś z niczego” w trudnych warunkach. Porady, które mogą uratować zdrowie, a nawet życie w różnych kryzysowych sytuacjach.

Zapraszamy Cię do wirtualnego świata ukrytego w naszych książkach. Zobacz, jak papierowe książki dzięki połączeniu z Internetem poszerzają swoją funkcjonalność!

expanding reality

The application will allow you to see everything that the book can not show up. Thanks to the information come alive with paper pages Pascalowych books!
You'll see the original films, unusual photo, move the website that will bring new information and expand the content of the book.

Download the app and point your device at the side marked with the book symbol Pascal AR and you will see unique, not shown anywhere else or difficult to find content.

For your convenience we have divided the book into three categories:
1. Tourist guides - attractive places and unusual situations in which they found by our authors while collecting information; the latest information and difficult to describe the phenomenon possible to watch only with a guide and application.
2. Cooking books - all that easy to describe, but it is difficult to imagine; tips and tricks best chefs, who thanks to new technologies invite you to cooking together in their kitchen.
3. Tutorials survival - the tricks and ways to conjure up "something from nothing" in difficult conditions. Tips that can save the health, and even life in various crisis situations.

We invite you to the virtual world hidden in our books. See how paper books by connecting to the Internet extend its functionality!

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.2 and up

...more ...less