Truyện Tiên Hiệp Offline
AppStories
1.0 Varies with device
Nội dung:
Ứng dụng tổng hợp các truyện Tiên Hiệp hoàn thành mới nhất và hay nhất, đang được nhiều bạn trẻ quan tâm bao gồm:
1. CỬU TINH THIÊN THẦN QUYẾT
2. ĐAN THẦN
3. ĐẤU THẦN
4. ĐỘC BỘ THIÊN HẠ
5. DƯỢC THẦN
6. GIÀ THIÊN
7. HẬU TIÊN CÔ BẢO KIẾM
8. HỆ THỐNG TU LUYỆN TOÀN NĂNG
9. HOA SƠN TIÊN MÔN
+ Phần 2
10. HOÁN NHẬT TIỄN
11. HỨA TIÊN CHÍ
12. LĂNG THIÊN TRUYỀN THUYẾT
13. LINH CHU
14. MA LONG
15. MỘNG TU TIÊN
16. NGẠO THẾ CỬU TRỌNG THIÊN
17. NGHỊCH DUYÊN TIÊN-MA: MA HẬU LÀ THIÊN GIỚI CÔNG CHÚA
18. NGỌC TỎA DAO ĐÀI
19. NGŨ HỒ CHIẾN SỬ
20. PHẦN THIÊN
21. SẤT TRÁ PHONG VÂN
22. TẠO THẦN
23. THẦN KHỐNG THIÊN HẠ
24. THÁNH VƯƠNG
25. THIÊN BẰNG TUNG HOÀNH
26. THIÊN ĐẾ KIẾM
27. TIÊN LỘ PHONG LƯU
28. TIÊN MA BIẾN
29. TIÊN NGẠO
30. TIÊN QUỐC ĐẠI ĐẾ
31. TIÊN TUYỆT
32. TRẦM VỤN HƯƠNG PHAI
33. TRIỆU HOÁN THẦN BINH
34. VÔ TẬN THẦN CÔNG
35. VƯƠNG PHI TRỞ VỀ
36. YÊU GIẢ VI VƯƠNG

+ Truyện “HOA SƠN TIÊN MÔN”:
Tay cầm ba thước Thanh Phong, học trăm môn kiếm pháp, ngộ chân lý trong kiếm. Lục Nguyên, một đệ tử bình thường của Bắc Phong Hoa Sơn Tiên Môn, vốn cho rằng mình có thể du đãng nhàn rỗi bình yên cả đời nhưng vì sư phó thọ nguyên không nhiều, đủ loại khiêu chiến ập đến hắn không thể không liều một phen. Trong lúc vô tình, hắn đã lĩnh ngộ kiếm ý trong kiếm, về sau luyện thành Chung Cực Kiếm ý, hóa thành Vân Long thập hình. Dùng Chung Cực kiếm thuật, khiêu chiến các lộ tiên ma trên tiên giới. Ngươi có muôn vàn pháp thuật, tất cả các đại pháp ma đạo ta chỉ dùng kiếm mà phá. Vô tình, Lục Nguyên trở thành truyền kỳ lớn nhất của tu tiên giới trở thành thần thoại trong kiếm, kiếm đạo truyền thuyết. Đẳng cấp tu vi phân ra: Luyện Thế kỳ, Luyện Thể kỳ, Trường Sinh kỳ… Luyện Khí kỳ và Luyện Thể kỳ có tất cả mười tầng. Luyện Khí kỳ mười tầng theo thứ tự là tầng thứ nhất Khí Cảm Hiện, tầng thứ hai Chân Khí Sinh, tầng thứ ba Thập Nhị Chính Kinh, tầng thứ tư Bát Đại Kỳ Kinh, tầng thứ năm Tiểu Chu Thiên, tầng thứ sau Luyện Khí Thành Cương, tầng thứ bảy Ngự Khí Ly Thể, tầng thứ tám Tế Kinh Vi Mạch, tầng thứ chín Đại Chu Thiên, tầng thứ mười Đại Viên Mãn.

AppStories cám ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Content:
   Mash the complete story Tien Hiep newest and best, being more interested young people include:
1. savior ANGEL DECISION
2. Engaged
3. FIGHT SPIRIT
4. INDEPENDENT OF galaxy
5. PHARMACEUTICAL SPIRIT
6. Jiashan
7. AFTER HER FIRST scabbard
8. almighty cultivation system
9. FIRST SON MON FLOWERS
+ Part 2
10. Complete Best Practices
11. RELEASE FIRST PROMISE
12. LANG NATURAL LEGEND
13. COMPONENTS CHU
14. MA LONG
15. TU DREAM FAIRY
16. Express can save in meditation
17. FIRST COAST TENSION-MA: MA CLIMATE IS NATURAL WORLD PRINCESS
18. RELEASING DAO NGOC DAI
19. Lakes hostilities
20. THE NATURAL
Sat 21. Interview Survey
22. GOD CREATED
23. Single No galaxy
24. UNITED CHURCH
25. NATURAL WITH rampage
26. NATURAL To Make
27. FIRST ROAD PHONG LUU
28. FIRST PROCESSING MA
29. FIRST Express
FIRST NATIONS UNIVERSITY 30. EMPIRE
31. FIRST AWESOME
32. Scrap ALOE pointing right
33 MILLION partisan HOÁN
34. THE SPIRIT endless
35. UNITED AFRICA BACK
36. REQUEST spices KINGDOM

+ Story "FIRST UNITED MON SON":
Handles three feet Qingfeng, studying swordsmanship hundred subjects, discover the truth within it. Luc Nguyen, a regular practitioner of Tien Son Phong Hoa Bac Mon, their capital that can gang peaceful idle as associate vice lifetime but not much natural life, all sorts of duel arrived he could not risk a phen. While accidentally, he realized for the field of search, after practicing a Pole Match Search standard, into Yunlong crucifixion. Shared Pole swordplay, magic duel the first route on fairyland. You have numerous magic, all my teaching Dafa only for that break. Inadvertently, Luc Nguyen became the biggest legend of religious mythology faerie become the sword, kendo legend. Religious caste differentiation out: Prep century, Metallurgy century, period ... Train Gas Longevity and Metallurgy century period with all ten floors. Gas Train ten floors each, in order, first floor Gas Comments Currently, the second floor Foot Radiography, third floor Main Economic Twelve, fourth floor Bat Dai States Beijing, Chu Thien Elementary fifth floor, sixth floor Train Gang Members gas, seventh floor to sleep when Ly Fitness, eighth floor Chips International Economics, University of Chu Thien ninth, tenth floor Great Perfection.

AppStories thank you for your interest and support. I wish you happy reading.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less