Truyện Tiên Hiệp Chọn Lọc
AppTruyen
1.0 Varies with device
Giới thiệu:
Tiếp nối thành công của các ứng dụng Truyện Tổng hợp. AppTruyen tiếp tục cho ra đời ứng dụng “Truyện Tiên Hiệp Chọn Lọc”. Ứng dụng tổng hợp các truyện Tiên Hiệp đang được nhiều người quan tâm bao gồm:
1. Bất Tử Bất Diệt
2. Bất Diệt Truyền Thuyết
3. Bá Y Thiên Hạ
4. Cửu Đỉnh Ký
5. Chí Tôn Vô Lại
6. Chúng Thần Chi Nguyên
7. Ngạo Thị Thiên Địa
8. Thiên Đế Kiếm
9. Tru Tiên I
10. TRU TIÊN II
11. THẾ GIỚI TU CHÂN

Giới thiệu nội dung một số truyện:
+ Ngạo thị thiên địa:
Một vị thiên giai cao thủ bốn trăm tuổi bỗng nhiên sống lại thời niên thiếu.Đừng khinh thường hắn, tuy hiện tại hắn yếu nhược thế nhưng trong đầu hắn cất dấu vô số thần công bí kíp, có kinh nghiệm vô số lần đối địch thập tử nhất sinh.Đừng tưởng hiện tại hắn rất nghèo thế nhưng trong lòng hắn nắm rõ vô số bí phương trân quý, biết rõ những nhân vật kinh tài tuyệt diễm nào sẽ bước vào cảnh giới Tông Sư.Đừng tưởng hiện tại hắn vô môn vô phái, không bằng hữu thế nhưng kiếp trước có vô số bằng hữu từng được hắn giúp đỡ, còn đang nợ hắn nhân tình và đương nhiên cũng không thể thiếu được cừu nhân của hắn.Cả đời này hắn muốn tiêu dao thiên địa, khoái ý ân cừu.Cả đời này hắn có ước muốn trợ giúp sư phụ xây dựng một môn phái cực mạnh sừng sững trong thiên địa.Cả đời này hắn muốn ngạo thị thiên địa!!!

+ Truyện Tru Tiên:
Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc. Câu chuyện này, bắt đầu từ “Thanh Vân Môn”. Trương Tiểu Phàm, nhân vật chính, là một thiếu niên bình thường, nhưng vận mệnh đã cợt đùa với hắn không chỉ một lần… Ý nghĩa duy nhất giúp hắn tồn tại là tình yêu, tình yêu là tấm phao cứu mệnh, là tín ngưỡng và tôn giáo duy nhất của đời hắn. Qua sự vật vã của Trương Tiểu Phàm, mới thấy sự trưởng thành của một người đàn ông gian nan biết bao. “Tru Tiên” thực chất là một bộ tiểu thuyết nói về sự trưởng thành, nói về tình cảm. Soi vào số phận Trương Tiểu Phàm, ta tìm thấy phần nào đó số phận riêng ta…

+ Truyện Tru Tiên II:
Thần Châu hạo thổ rộng lớn vô biên, tuy có ức vạn nhân khẩu, nhưng dọc ngang muôn ngàn dặm vẫn không thể đi hết toàn bộ đất đai của hạo thổ. Tự cổ chí kim, nhân thế sóng nổi mây tan, phong vân dạt dào như thủy triều tụ tán, chưa từng ngừng nghỉ. Người nay gọi cửu châu phì nhiêu mênh mang mà mình sinh sống là Trung Thổ. Còn ngoài Trung Thổ, thì phía đông là đại hải, phía tây là man hoang, phía nam có quần sơn cự trạch, phía bắc có phong tuyết băng nguyên. Bốn nơi này rộng lớn không thua Trung thổ, nhưng đều là đất dữ, hiếm người lui tới, chỉ có yêu thú hoành hành khắp nước độc rừng thiêng, nguy hiểm khôn lường, không tu luyện thần thông thì không thể tới thám thính, xưa nay đều thần bí khó tả, phàm nhân chớ mong dò được nông sâu.Đất Trung Thổ là nơi Nhân tộc sinh sôi nảy nở, linh sơn phúc địa vô số, thiên hạ cửu châu đều phồn thịnh vô cùng. Song rất nhiều năm trước ma giáo hưng khởi, hai lần gây loạn, lại có thú yêu thần bí dấy lên từ Nam Cương Thập vạn đại sơn, cuốn cả thiên hạ vào cảnh loạn li, nhất thời sinh linh đồ thán. Cũng may, các môn phái Trung Thổ mà đứng đầu là Thanh Vân đã tiến hành phản công, mấy bận huyết chiến gian lao, cuối cùng đã chấm dứt đại kiếp, trả lại ổn định bình an cho cửu châu Trung Thổ. Đến nay, ma giáo suy sụp, thú yêu bại vong, không còn hạo kiếp phân tranh, chỉ hiềm sau loạt trận huyết chiến năm ấy, các danh môn hàng đầu ở Trung Thổ nguyên khí đều hao tổn nặng nề. Trong tam đại môn phái của chính đạo, thì Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc sa sút thê thảm, tiêu điều suy vi, Thanh Vân Môn tuy vẫn chi trì được vài phần thực lực, song nguyên khí cũng tổn hại trầm trọng, không khôi phục được phong quang năm nào nữa.

Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ AppTruyen. Chúc các bạn luôn vui vẻ.

To introduce:
       Following the success of the Integrated Application Stories. AppTruyen continue to launch applications "Tien Hiep Selected Stories". Synthetic applications Tien Hiep stories are many concerns include:
1. Deathless Deathless
2. Eternal Legend
3. Spread Y Thien Ha
4. Cuu Dinh Ky
5. Chi Sun Radio Back
6. We Shen Chi Nguyen
7. Ngạo Thi Thien Location
8. heaven Search
9. Tru Tien I
10. FIRST TRU II
WORLD 11. TU FOOT

Content introduce some stories:
Heaven and Earth + Ngạo market:
      A natural period of four hundred years old players relive childhood suddenly thieu.Dung he despises, but his current weakness but in his head countless hidden spirit of recipes, have experienced countless times rival sinh.Dung cross the most current ideas but he was very poor in his lap understand the treasured wealth of know-how, we realize the sheer luck of character economic resources will enter the realm of ideas Cardboard Su.Dung his current wealth numerous technical schools, not friendship but countless past lives have been his friends help, also owes his mistress and of course also indispensable han.Ca sheep's this life he wants to address knife disasters , enjoyed the gift of this life cuu.Ca desire to help him master build a powerful sect natural horns in this life he wants dia.Ca natural arrogance local market !!!

+ Tru Fairy Tale:
      The world today, the main religion is strong, avoid evil spirits out. Zhongyuan paint lands tú spirit water, gas workers and flourishing, abundant produce, the place occupied by the sect sustainability, which features three large sect head, the Thanh Van Mon, Thien Tu Yin and Part Perfume Bangkok. This story, starting from "Thanh Van Mon". Zhang skits, the protagonist, is a normal teenager, but destiny had ridiculed joke with him not only once ... Meaning only help him survive is love, love is broken buoys destined, as credit threshold and only religion of his life. Through the struggle of Zhang skits, see the maturity of a man who knows how arduous. "Tru Tien" is essentially a novel about maturity, talking about feelings. Soi Cecilia Elementary Qualities in fate, somehow we find our own destiny ...

+ Fairy Tale II Tru:
      Shenzhou hạo boundless vast territory, but with memories of thousands of people, but thousands of miles crisscrossing still can not go out the whole land of hạo territory. Self ancient times, humanity floating clouds break waves, wind tides so effusive as gathering dispersed, never stopping. Nine people call this vast fertile continent which they live is Middle Earth. And outside the Middle Kingdom, the east is the great sea, the man wild west, painted deep south with scouts pants, north original style skiing. These four do not lose vast Chinese territory, but the data are land, rarely frequented, only love raging across poisonous animals sacred forests, dangers, not practicing Kabbalah is impossible to scout, this ancient mystics are hard to describe, do not expect that everyone's Middle Earth sau.Dat detected agriculture's where ethnic proliferate, local priest blessed countless paint, Continental eternal heaven are extremely prosperous. But many years ago, ghost teachers inspired, twice causing confusion, love to have fun mystical raised from Nangang Ten thousand contemporary painting, sweeping the whole world into chaos scene li, living temporarily carbon map. Fortunately, the Central Islands sect headed by Thanh Van has conducted counter-attack, blood busy fighting some hardships, finally ended eons, returned for the eternal peace stabilize Europe Middle Earth. To date, ghost teachers downturn, folded interesting love, no conflict hạo lives, only after a series hiềm bloody battle that year, the leading name in Chinese subjects Natural gas Turks were decimated. In three of the main contemporary religion sect, the Yin Thien Huong Mug Yourself and The catastrophic lapse, desolate decadent, but still spent Thanh Van Mon maintenance are few real power, natural gas, but also serious damage, not restore luster further year.

Thank you for always supporting AppTruyen. Wish you happy.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less