ಅಷ್ಟೋತ್ತರ Ashtottara Kannada
BABITHA K G
1.0 Varies with device
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ 'ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ' ಮತ್ತು 'ಅಷ್ಟೊತ್ತರ ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್' ಓದುಗರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

• ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ
• ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ
• ಶ್ರೀ ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ
• ಹನುಮ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ
• ಶಿವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ
• ಸಾಯಿ ಬಾಬ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ
• ಲಲಿತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ
• ಶ್ರೀ ರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ
• ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ನಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಲಿ
• ಸರಸ್ವತಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ
• ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ
• ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ
• ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ
• ಗಾಯತ್ರಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ
• ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ
• ಗಣೇಶ ಷೋಡಶ ನಾಮಾವಳಿ, ಷೋಡಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್
• ಗಣಪತಿ ಗಕಾರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ
• ದುರ್ಗಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ
• ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್
• ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್
• ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್
• ಶ್ರೀ ರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್
• ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್
• ಗಣಪತಿ ಗಕಾರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್
• ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

App contains following ASHTOTTARA SATA NAMAVALI & ASHTOTTARA SATA NAMA STOTRAM in Kannada language.

• Ganesha Ashtottara Sata Namavali
• Venkateswara Ashtottara Sata Namavali
• Sree Maha Lakshmi Ashtottara Sata Naamaavali
• Hanuman Ashtottara Sata Namavali
• Shiva Ashtottara Sata Namavali
• Sai Baba Ashtottara Sata Namavali
• Lalita Ashtottara Sata Namaavali
• Sri Rama Ashtottara Sata Namaavali
• Sri Krishna Ashtottara Sata Namavali
• Saraswati Ashtottara Sata Namavali
• Subrahmanya Ashtottara Sata Namavali
• Raghavendra Ashtottara Sata Namavali
• Lakshmi Narasimha Ashtottara Sata Namavali
• Gayatri Ashtottara Sata Namavali
• Anantha Padmanabha Swamy Ashtottara Sata Namavali
• Ganesha Shodasha Namavali, Shodashanama Stotram
• Ganapati Gakara Ashtottara Sata Namavali
• Durga Ashtottara Sata Namavali
• Sree Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram
• Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram
• Sri Durga Ashtottara Sata Nama Stotram
• Sree Ramaashtottara Sata Nama Stotram
• Sree Vishnu Ashtottara Sata Nama Stotram
• Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram
• Sree Saraswati Ashtottara Sata Nama Stotram

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less