5. Bilal
ByGajiyev
2.0 Varies with device
Kitabın adı:Bilal
Müəllif: Cəvad Mühəddisi
Tәrcümə edən: Məhəmməd Turan
Nəşr edən: .Faiz
Çap tarixi:. .2005

Bilal əslən Afrika həbəşlərindən olan Rəbbahın oğlu idi. Bilalın Fil ilindən on il ötmüş dünyaya gəldiyi bildirilir. Bilalın ata-anası qul olmuşdur.
Bilalın fitri paklığı qul olmasına baxmayaraq, onu nəzərə çarpdırırdı. Ona ehtiram göstərir, böyük işlər tapşırırdılar. Bilal məhrumluq və təhqir nəzərincə başqa qullardan fərqlənməsə də, yaxşı xüsusiyyətlərinə görə seçilirdi. Onun qəlbində müşriklərə, zalım ağalara qarşı daim qəzəb alovlanırdı. İllər ötdükcə onun əyyaş, mənfəətpərəst, zalım quldarlara nifrəti şiddətlənirdi. O öz pak ruhunu ilahiləşdirmək üçün fürsət axtarır və şəhvət, qüdrət, zər-ziba bəndələrinin əsarətindən qurtulmağa çalışırdı.
Məhəmməd peyğəmbər (s) peyğəmbərliyə seçildiyi vaxt Bilalın otuza yaxın yaşı vardı. O, Məkkəyə gedib-gəldiyindən həzrət Məhəmmədin (s) dəvəti haqqında eşitdi.
Bir gecə işlərini yerinə yetirdikdən sonra fürsət tapıb, özünü həzrət Peyğəmbərə (s) yetirdi və onun mübarək dilindən Quran ayələrini eşitdi. Bilalın gözləri sevinc yaşları ilə dolmuşdu. O uzun illərdən sonra öz axtardığını tapmışdı.
Bundan sonra ağalarının gözündən yayınıb, demək olar ki, hər gecə məxfi şəkildə Peyğəmbərin (s) görüşünə gedərdi.
Bir gün Məscidül-Həramda Kəbəni təvaf edirdi. Bütlərin yanına çatarkən onları nifrətlə süzdü və bir bütü təhqir etdi. Bu vaxt müşriklərdən biri məxfi şəkildə Bilalı izləyirdi. Həmin şəxs gördükləri haqqında Bilalın sahibi Üməyyə ibn Xələfə xəbər verdi.
Üməyyə, İslamın və Peyğəmbərin (s) qatı düşmənlərindən olan bu şəxs heç cür inana bilmirdi ki, onun qullarından biri müsəlman olub. O çox qəzəbləndi və dedi: "Ona bir divan tutaram ki, bir daha kimsə müsəlman olmaq fikrinə düşməz."
Bilal işgəncələrə dözməyə hazır idi. Üməyyənin onunla söhbətləri Bilalı qane etmədi və Bilal Peyğəmbərdən, Peyğəmbərin dinindən uzaqlaşmadı. Ona görə də Üməyyə Bilalla sərt rəftar etmək qərarına gəldi.
Başqalarının gözünün odunu almaq, onları qorxutmaq üçün şirk başçıları onlara itaət etməyənlərə cəmiyyətin gözü qarşısında işgəncə verərdilər. İşgəncə mərasimləri onlar üçün həm də bir əyləncə idi.
Üməyyənin gözlədiyinin əksinə olaraq, Bilala işgəncə verilməsi nəinki İslama meyli azaltmadı, əksinə müsəlmanların müqavimət və möhkəmliyini bir qədər də artırdı. Bilalın ağır işgəncələrə mətanətlə dözməsi bir çoxlarını İslama sövq etdi. Bilal müsəlmanlığını ilkin olaraq açıqlayan yeddi nəfərdən biri idi.
Üməyyə tələb edirdi ki, Bilal Məhəmmədin (s) dinindən üz döndərsin, yoxsa onu bu haldaca öldürəsidir. Bilal Üməyyənin təklifinə belə cavab verdi: "Ey Üməyyə! Əvvəl dediyim kimi, Məhəmmədin (s) peyğəmbərliyinə imanım sadəcə bir həvəs deyil ki, gah ona bağlanım, gah da ondan uzaqlaşım. Məni əzablamı qorxudursan?! Əmin ol ki, ən ağır işgəncələrin altında da məndən Allah və Onun rəsuluna şəhadətdən başqa bir söz eşitməyəcəksən!"

Qızdırılmış daşlar Bilalın bədəninə yapışdırılırdı. Bu daşlar onun dərisini yandırıb, parça-parça qoparırdı. Bu səhnəni seyr edənlərin çoxu dözməyib, üzünü yana çevirir, gözlərini yumurdular. Amma Əbu-Cəhl, Üməyyə və onlar kimi digər İslam düşmənləri Bilalın əzab-əziyyətindən ləzzət alır, şadlanırdılar.
Bilal öz iman qüvvəsi və dəmir iradəsi ilə misilsiz dözüm göstərirdi. Üməyyə elə düşünürdü ki, Bilal bir daha Peyğəmbərə (s) yaxın gedəsi deyil. Amma ona yaxınlaşdıqda zəif, üzülən bir səslə "əhəd, əhəd" pıçıldadığını eşitdi. Bilal Allahın birliyinə şəhadət verirdi. Üməyyə bu vəziyyəti görüb daha da qəzəbləndi və təkrar işgəncəyə başladı.
Onu yaraları sağalanadək işgəncə məqsədi ilə azad etdilər.
Həmin günün səhəri Bilalı iplə sarıyıb bir neçə nəfər var qüvvələri ilə qaçaraq, Bilalı arxalarınca sürüməyə başladılar. Bununla belə, o, müqəddəs tövhid şüarını, "əhəd-əhəd" kəlmələrini təkrarlayırdı.
Bəziləri Bilalı sevdiklərindən ona məsləhət görürdülər ki, təqiyyə etsin, yəni əqidəsini gizlətsin. Amma Allaha və

The name of the book: Bilal
Müəllif: Mühəddi of Cəvad
Tәrcümə edən: Mahammad Turan
Nəş is edən: .Faiz
Tarix diameter of :. .2005

Bilal əslən Africa həbəşlərindən which was Rəbbah's son. Bilal elephants sing ilindən ten provinces have world gəldi notified. Bilal's mother-appointed Qul paintings and designs.
Bilal fitri paklıg the baxmayaraq being Qul, nəzərə would beat him. I göstər him ehtira, neck işlə is ErdUlAr tapşır. Bilal məhrumluq Cartoons təhq is nəzərincə BASQ the Qul of fərqlənməsə də was selected yaxş the xüsusiyyətlərinə görə. His qəlbində müşriklərə, cruel was the alovlan times qəzəb qarş the network. İllə is ötdükcə his əyyaş, mənfəətpərəst was şiddətlən to nifrət the cruel quldar. One of the three is the essence of the pagan spirit ilahiləşdirmək fürsət axtar şəhvət Cartoons, qüdrət, he tried to bring the zə the-ziba bəndələr əsarətindən qurtul.
Mahammad peyğəmbə (s) is selected in peyğəmbərliyə vaxtı Bilal had thirty yaxin age. He Məkkəyə gedib-gəldiyindən həzrət you Məhəmmə (s) dəvət is equitable in haqqinda.
After a gecə işlər the yerinə yetirdikdən fürsət tapıb, the essence həzrət Peyğəmbərə (s) were Cartoons afford his mübarək dilindən equitable in the Quran ayələr. Bilal gözlər ilə dolmuşd the ages of joy. He illərdən long after that the essence of axtar tapmışd.
After that the network gözündən yayınıb, demək be that EACH gecə məxf the şəkildə Peyğəmbər (s) görüşünə was gedə.
One day Məscidül-Həra Kəbən the təvaf brought to me. Bütlər next çatarkən eyed them nifrətlə Cartoons təhq the roads, a butyl. This vaxtı müşriklərdən şəkildə Bilal was one of məxf izləy. The owner of the datings Həm gördüklər Bilal ibn haqqinda gave Üməyyə Xələfə is xəbə.
Üməyyə, Islam Cartoons Peyğəmbər (s) to believe that science was qatar datings with hatch car düşmənlərindən that one of his Qul müsəl olub financing. He was qəzəblən Cartoons çox said: "I'm keeping him on a sofa, a man olmaq fikrinə kimsə müsəl düşməz."
Bilal işgəncələrə dözməyə was ready. Söhbətlər Bilal q Üməyyən with him until he Cartoons etmə Peyğəmbərdən Bilal, Peyğəmbər the dinindən not uzaqlaş. Görə him də Üməyyə Bilall to sərt rəft is the etmək qərar was gəl.
The wood of the eyes of Başqa almaq, three of them shirk bass player qorxutmaq işgəncə is verərdilə them in the eyes of itaət etməyənlərə cəmiyyət qarşı. İşgəncə mərasimlər they were a əyləncə three həm də.
əksinə of Üməyyən the gözlədiy olaraq, Bilal işgəncə verilməs nəin that did not reduce the tendency of Islam, who müqavimət əksinə müsəlm Cartoons möhkəmliy the increased qədə is a də. Bilal heavy işgəncələrə mətanətlə dözməs a sövq roads, çox of Islam. Müsəlmanlıg Bilal was one of the first nəfərdən olaraq açıqla the trustee.
Üməyyə tələb brought to that Bilal did Məhəmmə (s) dinindən you hurt döndə, yoxs is it that halda by öldürəs. Bilal Üməyyən the təklifinə belə cavab He said: "O Üməyyə! Əvvəl dediy who I am, you Məhəmmə (s) peyğəmbərliyinə believe I sadəcə a həvəs other words, the gah I connect to it, gah in my uzaqlaş him. Mən the əzabla my qorxu though ?! əm is that ən under heavy işgəncələr Cartoons eşitməyəcəksən his promise to God məndən rəsul şəhadətdən BASQ to! "

Qızdırıl that were yapışdırıl Bilal al bədəninə. This al are yandırıb his dəri, part-piece was qopar. This thing is edənlər səhnən of COX dözməyib translates Since the upset, and left the gözlər blind. Əb of Amman-Cəhl, Üməyyə Cartoons whom they digə Islamic düşmənlər Bilal's əzab-əziyyətindən ləzzət takes, and left strong.
Bilal essence of faith qüvvəs Cartoons dəm is iradəs the dosage is ilə misilsiz was göstər. Üməyyə elə thinker that Bilal is a more Peyğəmbərə (s) yaxin gedəs is underway. Amman yaxınlaşdıq him in zəif, üzülən a səslə "əhəd, əhəd" pıçılda that is equitable. Bilal was God's birliyinə şəhadət data. Üməyyə this vəziyyət gorube it was further qəzəblən və təkr began işgəncəyə.
her wound was məqsə sağalanadək işgəncə ilə is etdilə freed.
Həm the day səhər Bilal is a sarıyıb iplə necə nəfə have qüvvələr the ilə qaçaraq, Bilal arxaların by sürüməyə began. However belə, he müqəddəs Suara tövhid the "əhəd-əhəd" he təkrarlay the kəlmələr.
Bəzilər Bilal məsləhət görürdülə the sevdiklərindən to him, you do have təqiyyə, you gizlət the yən the əqidəs. Amman God Cartoons

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less