Halo, Rozalia! Lite
CrocoLabel
1.0 Varies with device
WERSJA DEMONSTRACYJNA
„Halo, Rozalia! Wieczorne rozmowy owcy i krowy" to książka o dwóch sympatycznych i troskliwych sąsiadkach, z wyrazami dźwiękonaśladowczymi w roli głównej. Przygotowana z niezwykłą starannością i dbałością o szczegóły aplikacja otwiera serię „A kuku!" – serię, która w naturalny sposób wspiera rozwój mowy dziecka i jest zaproszeniem do zabawy słowem, obrazem i dźwiękiem.

Wypróbuj wyjątkową opcję Czytamy razem, by zaangażować dziecko w czytanie. Dotykaj, przesuwaj, doświadczaj, wykonuj zadania, by zebrać kolekcję zdjęć. Zagraj w dodatkowe, uzupełniające książkę, gry! Zapraszamy do zabawy w świecie krowy Rozalii!

Zanim kupisz pełną wersję, pobierz demo i sprawdź, czy wszystkie elementy wyświetlają się prawidłowo i czy aplikacja spełnia Twoje oczekiwania! Przepraszamy, ale nie jesteśmy w stanie sprawdzić aplikacji na wszystkich urządzeniach, a chcemy zabezpieczyć Cię przed niepotrzebnym wydatkiem.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:
• uniwersalna aplikacja dla dzieci w każdym wieku: wiersz dla maluchów (2+), opowiadanie dla starszaków (4+)
• trzy tryby: Czytaj, Słuchaj, Czytamy razem (zabawa językowa w dopowiadanie w odpowiednich miejscach brakujących wyrazów dźwiękonaśladowczych)
• niebanalne ilustracje, przygotowane z niezwykłą starannością i dbałością o szczegóły
• ponad 80 interaktywnych i udźwiękowionych elementów i animacji
• dodatkowe zadania do wykonania na każdej stronie książki
• gry i zabawy na trzech poziomach trudności (Puzzle, Układanka obrazkowa, Znajdź różnice)
• podświetlany tekst, ułatwiający naukę czytania.

Podziel się z nami opinią o aplikacji: kontakt@crocolabel.com
Śledź nasz profil na FB: https://www.facebook.com/CrocoLabel

DEMO VERSION
"Hello, Rosalie! The evening conversation sheep and cows "is a book about two lovable and caring sąsiadkach, with the words dźwiękonaśladowczymi in the lead role. Prepared with great care and attention to detail application opens a series of" Peekaboo! " - A series that naturally supports the development of the child's speech and is an invitation to play with words, images and sound.

Try the unique option to read together to engage children in reading. Tap, flick, experience, perform a task to assemble a collection of photos. Play additional supplementary book game! Have fun in the world of cows Rosalie!
  
Before you buy the full version, download the demo and see if all the elements are displayed correctly and whether the application meets your needs! Sorry, but we are unable to verify the application on all devices, and we want to protect you from unnecessary expenditure.
 
KEY FEATURES:
• Universal app for kids of all ages: a poem for toddlers (2 +), the story of starszaków (4 +)
• Three modes: Read, Listen, read together (fun language in the making up of the appropriate places of the missing words onomatopeic)
• remarkable illustrations, prepared with great care and attention to detail
• Over 80 interactive elements and animations with sound
• Additional tasks to be performed on each side of the book
• fun and games at three levels of difficulty (Puzzle, puzzle pictorial, Find the Differences)
• Illuminated text for easy reading instruction.

Share with us about your application: kontakt@crocolabel.com
Follow our profile on FB: https://www.facebook.com/CrocoLabel

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less