Kenteken App RDW info
Lokman Babayigit
6.4.1 Varies with device
Met deze Kenteken app krijgt u meer te zien. U krijgt niet alleen de basis RDW informatie, maar ook aanvullende informatie zoals kenteken indicatie. Die gebaseerd is op gegevens vanuit RDW. De gegevens zijn niet alleen bestemd voor auto's, ook voor motoren kunt u terecht bij deze Kenteken App. U krijgt gedetailleerde informatie, foto's.

U heeft ook de mogelijkheid om uw eigen dashboard in te richten, met de gegevens die u interessant vind. b.v. Wilt u alleen de bandenmaat zien. Dan kunt u dit in het voorkeuren menu opgeven. Bij elke volgende opgezochte kenteken word alleen (indien beschikbaar) de opgegeven item weergegeven.

Wilt u een notitie plaatsen bij een kenteken? Geen probleem! U kunt bij elke opgezochte kenteken een notitie plaatsen. Ook kunt u een kenteken toevoegen aan favorieten.

U kunt makkelijker uw geschiedenis doorzoeken: U kunt zoeken op kenteken, model, info, bouwjaar, eigen notitie.

Ook heeft o.a. inzicht in het volgende:

- Basis RDW kenteken registratie.
- Aanvullende kenteken informatie.
- Technische specificatie.
- NAP indicatie (kilometerindicatie)
- Kenteken gegevens.
- Technische gegevens.
- Bandenmaat
- Steekmaat

- Eigen dashboard
- Notitie bij kenteken

Trefwoorden: auto, motor, kenteken, rdw, apk, nummerbord, kmcheck, kmindicatie, zoeken, vind, oei, NAP, km, voertuig, dagwaarde, restwaarde, waarde, kosten, verzekering.

Badge with this app you will see more. You not only get the basic information RDW, but also additional information such as license plate indication. This is based on data from RDW. The data are not just for cars, also for motorcycles, please contact the Badge App. You get detailed information, photos.

You also have the opportunity to create your own dashboard with the information that you find interesting. example Do you want to see only the tire. Please specify this in the preferences menu. With each subsequent registration searched word alone (if available) of the specified item.

To place a note on a license plate? No problem! You can place a note on each license plate lookups. You can also add a badge to favorites.

You can easily search your history: You can search by license plate, model, description, year, personal note.

Also it has an insight, inter alia, in the following:

- Basic RDW license plate registration.
- Additional registration information.
- Technical specification.
- NAP indicator (kilometer indication)
- Badge data.
- Technical data.
- Tyre
- Insert Size

- Personal dashboard
- Notes on registration

Keywords: car, engine, badge, rdw, MOT, license plates, kmcheck, kmindicatie, search, find, oops, NAP km, vehicle, market value, residual value, value, cost, insurance.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less