คุณภาพชีวิตเปลี่ยนเมื่อมีธรรมะ
Parinya.S
1.0 Varies with device
คุณภาพชีวิตเปลี่ยนเมื่อมีธรรมะ ดาวน์โหลดฟรี
- จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว
- ความสุขของชีวิต
- สัจจะ และ สติสัมปชัญญะ
- ความเพียร

Quality of life changes when a seminary free download.
- Physical as well as mental as a slave.
- The joy of life
- Truth and consciousness
- Perseverance

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less