LIZ-Rozpoznawanie chwastów
Onlinewerft GmbH, Thomas Nies
3.3 Varies with device
Bezpłatna aplikacja LIZ-Rozpoznawanie chwastów umożliwia szybkie i jednoznaczne rozpoznanie 137 chwastów dwuliściennych i 35 jednoliściennych spotykanych w burakach cukrowych. Przy pomocy wielu piktogramów można rozpoznać specyficzne cechy organy roślin. Poszczególne chwasty dwuliścienne i jednoliścienne są dokładnie opisane (kiełkowanie, liścienie, łodyga, itd.) i przedstawione na wielu zdjęciach w różnych stadiach rozwojowych. Rozpoznanie chwastów dwuliściennych i jednoliściennych następuje bez połączenia z internetem, niestety do przeglądania zdjęć konieczne jest połącznie online. W/w App powstała przy współpracy LIZ, BISZ, IRS, IRBAB/KBIVB, ITB, Nordic Sugar, British Sugar, AIMCRA, BETA i SFZ/CBS.

LIZ-free application allows you to quickly weed recognition and unequivocal identification of 137 dicotyledonous and 35 monocotyledonous found in sugar beets. With the help of many pictographs can be identified by the specific features of plant organs. Specific monocotyledonous weeds and are thoroughly described (germination, cotyledons, stem, etc.) and shown on a number of images at different developmental stages. Diagnosis of dicotyledonous and monocotyledonous occurs without an internet connection, unfortunately, it is necessary to view the images online CONNECTIONS. W / the App was developed in cooperation Liz, Bisha, IRS, IRBAB / KBIVB, ITB, Nordic Sugar, British Sugar, AIMCRA, BETA and SFZ / CBS.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less