Nghe thuat song
JackieNguyen
1.0 Varies with device
Một ngày nhìn lại, bạn sẽ thấy công nghệ mang đến những đổi thay quá dễ sợ trong cuộc sống của chúng ta.

 Sự phát triển của các ứng dụng (apps) trên điện thoại, máy tính bảng và những thiết bị điện tử khác làm cho đời (có vẻ như) dễ dàng hơn nhiều. Với ứng dụng, ta có thể đọc hàng nghìn tờ báo cùng lúc; có thể mua hàng sale trước cả những đứa đang xếp hàng trước shop; có thể điều khiển máy tính ở công ty ngay cả khi mình đang nằm dưới bóng dừa ở Boracay; có thể biết rõ ràng cách mình mấy mét có ai đó thích nhạc Johnny Flynn, yêu màu tím nhưng ghét thủy chung....

 Hôm nọ tôi vừa xem một cái video rất dễ sợ. Nó vẽ ra một viễn cảnh, mà có vẻ không khó khăn gì để trở thành hiện thực nay mai. Buổi sáng bạn thức dậy, đứng trước gương thông minh chạm chạm một hồi, nó sẽ nhắc bạn hết: hôm nay sinh nhật em A cùng lớp tiếng Ý, hãng thời trang B đang sale... Bạn bấm nút cái bụp, sẽ kết nối được với em A, nói chúc mừng sinh nhật.

One day look back, you will see the technology brings too scary changes in our lives.

The development of applications (apps) on your phone, tablet PCs and other electronic devices makes life (it seems) a lot easier. With the app, you can read thousands of newspapers the same time; previous sale can purchase both kids were lined up shop; can control the computer even if your company is located in the shadow of coconut in Boracay; may know his way a few meters clear that someone like Johnny Flynn music, loves purple but faithful hate ....

The other day I just see a very scary video. It paints a scenario, which seems not difficult to become a reality soon. In the morning you wake up, stand before a mirror smart touch touch for a while, it will remind you of all: my birthday today A classmate Italian, fashion B is sale ... You press the bup, will end A connection is with you, say happy birthday.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less