Xem chỉ tay biết vận mệnh
JackieNguyen
1.0 Varies with device
BÀN TAY NÓI LÊN SỐ PHẬN CỦA BẠN
Người có bàn tay dài rất khôn ngoan, thận trọng, tỉ mỉ trong công việc, nhưng vì quá chậm rãi nên họ thường đánh mất cơ hội thăng tiến. Bàn tay này gặp bất lợi trong kinh doanh, nhưng nếu trở thành luật sư, ký giả, điều tra viên thì rất thành đạt.

– Bàn tay nhọn : bàn tay có hình dáng xinh xắn, mảnh mai, các ngón tay dài thon như búp măng. Ngườị rất đa cảm cũng hay đa sầu. Khoan dung, nhân từ là tính cách chính của bàn tay nhọn. Người có bàn tay này yêu thơ văn, hội họa, sự thẩm mỹ và cả những chuyện tình nồng cháy, bất vụ lợi trong tình yêu.

HANDS SAY ON YOUR FATE
People with long hand very wise, prudent, meticulous work, but too slowly, they often lose the opportunity for advancement. This disadvantage hand in the business, but if you become a lawyer, journalist, investigator was very successful.

- Hands sharp: hand lovely shape, slender, long slender fingers as slender. Very sensitive person well or melancholy. Tolerance, kindness is the main character of sharp hand. People with this hand love poetry, art, aesthetics and even the passionate love story, nonprofit in love.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less