ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ Astrology in Kannada
VENUGOPAL M NANJAPPA
1.0.1 Varies with device
ಕನ್ನಡದ ನಂ ೧ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ - ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೈಪಿಡಿ. No.1 KANNADA Astrology App.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ, ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ, ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವಾಸ್ತು, & ಧರ್ಮಗಳ ಲೇಖನಗಳಿವೆ.

App contains the collection of articles on following categories.
1. Daily Astrology
2. Vaasthu Shastra
3. Daily Panchanga
4. Astrology in Depth
5. Etc...

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less