Adabı Fethullah
Merve - Tubanur
1.4 Varies with device
Mevlânâ Fethullah Verkânisî hazretleri,mürşidinin isteği doğrultusunda, Nakşibendi yoluna dair temel bilgilerin olduğu ve her sûfînin bilmesi gereken tasavvufî âdâbı bir kitapta toplamıştır.
Eser oğlu Şeyh Alâeddin Fârûkî Verkânisî hazretleri tarafından derlenmiştir.
Sonrasında da eser ADAB-I FETHULLAH adıyla bilinmektedir.

-Adabı Fethullah (Kuddise Sirruhu)
-Latifelerin Açıklanması ve Zikri
-Nakşibendi Tarikat’ının Gayesi
-Mürşidine teslim olmanın en düşük derecesi
-Zikir ( Vird) Konusu
-Müridin Diğer Müritler Yanındayken ve Yalnızken Dikkat Etmesi Gereken Edepler
-Sekiz Şart
-Hayvani ve İnsani Kalbin Gerçeği ve Teveccüh Konusunda Bilgi
-Müridin Mürşidiyle İlgili Dikkat Etmesi Gereken Edepler
-Mürşid hakkında ihlasın en düşük derecesi
-Mürit Topluca Şu Edeplere Uymalıdır
-Nefy ve İsbat Zikri
-Nakşibendi Tarikatı’nda En Önemli Şey İtikadi Ehl-i Sünnet’e Göre Düzelmek ve Dört Hak Mezhepten Birine -Uymaktır
-Rabıtanın Çeşitleri, Yararları ve Nasıl Yapılacağının Açıklanması

Mevlana Fethullah Verkânisî nibs, at the request of his master, the Naqshbandi Sufi propriety of basic information on the way it is, and should be aware of all the Sufis were collected in a book.
Work has been compiled by his son Sheikh Alaeddin Fârûkî Verkânisî Esq.
the work is known for its Adab-II after Fethullah name.

-Adab Fethullah (Kuddis of the Sirruh)
Disclosure and remembrance of -Latife
Gaye was Sect of -Nakşib
the lowest degree of surrender to -Mürşid
-Zik Is (Vird) Thread
-mura're Alone and you are near other disciples Points to be Considered for decency
eight-Charter
-Animals New and Human heart and Countenance of Truth of Knowledge
-mura You Murshid Related Points to be Considered for decorum
You're about the lowest grade ihla -Mürşid
Collectively -Mürit Must Follow to the right decorum
Proof -Nefy and Zikri
Order of the Most Important Things were -Nakşib theological Ahl al-Sunnah and four rights is to be improved by someone from the sect -Adaptation
-Rabıt Of the type, described the benefits and how to do the

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less