Taisir Al Kholak Fil Ilmil
adhiqurdi
1.1 2.2mb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Mulia Lagi Maha Pecipta Dan rahmat dan sejahtera kepada Penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia dan Rahmat dan sejahtera juga buat keluarga dan sahabatnya selama mengalirnya pena dalam meringkas dan menjelaskan di lembaran-lembaran kertas.
Adapun kemudian :Maka ini adalah ringkasan pada Ilmu Akhlaq Diniyah yang saya buat untuk para Pelajar Tahun Pertama Al-Azhar dan saya namakan TAISIRUL KHALAQ FIL ‘ILMI AKHLAQ,maka saya ucapkan : “Dan dengan Allah itu pemeliharaan dan dengan kekuasaanNya Penyempurnaan nikmat.
Ilmu Akhlaq adalah pegertian dari kaedah-kaedah (aturan-aturan) memperbaiki hati dan semua anggota.
Subjeknya membicarakan budi pekerti dari segi berhias dengan kebaikan-kebaikan dan mengosongkan keburukan-keburukan.
Tujuannya baik hati dan selurauh panca indra di Dunia dan Kemenangan dengan tinggi kedudukan di Akhirat.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less