Pismo Święte Audio
Agape Provider
1.1.3 Varies with device
Aplikacja stanowi nieocenioną pomoc dla każdego kto pragnie zapoznać się ze Słowem Bożym. Jeśli masz postanowienie aby przeczytać Pismo Święte ale zawsze brakowało Ci sił i motywacji to ta aplikacja jest właśnie dla Ciebie.

Nagrania zawierają Biblię w przekładzie znanym jako Biblia Tysiąclecia - będącym oficjalnym tłumaczeniem liturgicznym Kościoła Katolickiego w Polsce.

Pliki nagrane zostały przez Bibliotekę Centralną Polskiego Związku Niewidomych w 1982 roku. Pliki audio znajdują się na stronie http://www.biblia-mp3.pl/ i z tego źródła będzie je pobierać aplikacja.

aplikacja:
- pozwala na zarządzanie bazą plików mp3 z poszczególnymi księgami.
- przechowuje informacje o już odsłuchanych fragmentach.
- odtwarza poszczególne księgi.
- automatycznie pobiera kolejne fragmenty kiedy trzeba.
- udostępnia widget aby uprościć korzystanie z Pisma.

planuje zaimplementować:
- samodzielnie czyszczenie starych plików audio.

Najlepiej sam zobacz. Zakochasz się :)

This application is a great help for anyone who wishes to hear the Word of God. If you have a decision to read the Scriptures but always missed you strength and motivation of this application is for you.

Recordings include the translation of the Bible known as the NIV - which is the official translation of the liturgy of the Catholic Church in Poland.

Files have been recorded by the Central Library of the Polish Association of the Blind in 1982. Audio files can be found at http://www.biblia-mp3.pl/ from this source will be downloaded application.

application:
- Allows you to manage your mp3 files starting with the individual books.
- Stores information about you listen longer passages.
- Plays each book.
- Automatically takes all the pieces when you need to.
- Provides a widget to simplify the use of the Scriptures.

plans to implement:
- Self cleaning old audio files.

Top see for yourself. You'll love it :)

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less